Products
Statistics
We have 200 guests
Visitors 1058369
BIOFLORA 100mgCEFACYXIM 1g
BIOFLORA 200mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 200mg


SKU: BIOFLORA 200mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 200mg
Specification
10 tablets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • DAKIN 250 mlDAKIN 250ml
 • ETEXFORAZONE 1g
 • VITRUM VITAMIN E 400 IU
 • PULMOLL 7
 • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • LEUCODININE B 10%
 • PULMOLL 8
 • ACUPAN
 • ANGINOVAG
 • VITRUM OSTEOMAG
 • CERACYXIM
 • PULMOLL 2
 • AMXONI
 • BIOFLORA 200mg
 • CEFACYXIM 1g
 • OXYBOLDINE
 • SPOROXYL
 • GLICLAZIDE WINTHROP
 • PEPSANE
 • PULMOLL 5
 • GOBAREN Tab
 • AUGMEX 1g
 • PULMOLL 6
 • NEO-CODION
 • ESSEZON 1g
 • PULMOLL 4
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • VITRUM PRENATAL
 • SIMROK
 • STIMOL - Tube
 • FRAZINE 1g
 • ERY 250mg
 • RHINATHIOL 375mg
 • STIMOL - Packet
 • CEFTRIAXONE 1g
 • OTIPAX
 • MODALIM
 • PROGESTOGEL 80g
 • GAMALATE B6
 • RHINATHIOL 125mg, prome
 • Lopassi
 • INTRAZOLINE 1g
 • EXOMUC 200mg
 • ASPEGIC 100mg
 • PROGEFFIK 100mg
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • TORLAXIME 1g
 • ALBIS
 • SOMAZINA
 • KIDOFADINE
 • METEOSPASMYL
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • ILCLOR
 • BIOFLORA 100mg
 • PULMOLL 1
 • NUCLEO C.M.P FORTE
 • ZANEDIP
 • VITRUM PRENATAL
 • TOBRAMYCIN
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by