Products
Statistics
We have 70 guests
Visitors 1004100
AUGMEX 625mgBIOFLORA 200mg
BIOFLORA 100mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 100mg


SKU: BIOFLORA 100mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 100mg
Specification
20 packets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • NUCLEO C.M.P FORTE
 • FRAZINE 1g
 • TOBRAMYCIN
 • PULMOLL 2
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • FRUCTINES
 • BIOFLORA 100mg
 • VITRUM PRENATAL
 • INTOLACIN
 • ETEXFORAZONE 1g
 • ZANEDIP
 • EXOMUC 200mg
 • INTRAZOLINE 1g
 • GLICLAZIDE WINTHROP
 • AUGMEX 625mg
 • ASPEGIC 250mg
 • GAMALATE B6
 • TORLAXIME 1g
 • STIMOL - Tube
 • STIMOL - Packet
 • ASPEGIC 100mg
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • ACUPAN
 • PULMOLL 4
 • OXYBOLDINE
 • SPOROXYL
 • CERACYXIM
 • CEFTRIAXONE 1g
 • ANGINOVAG
 • PULMOLL 1
 • ILCLOR
 • PROGESTOGEL 80g
 • ALBIS
 • RHINATHIOL 375mg
 • NEO-CODION
 • SIMROK
 • KUPFLOXANAL
 • ERY 250mg
 • AMXONI
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • CEFACYXIM 1g
 • PULMOLL 6
 • VITRUM OSTEOMAG
 • ETEXCEFETAM
 • AUGMEX 1g
 • CERATIR
 • SOMAZINA
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • MODALIM
 • PULMOLL 7
 • PULMOLL 5
 • PROGEFFIK 100mg
 • DAKIN 250 mlDAKIN 250ml
 • ARTHRON FLEX
 • PULMOLL 8
 • Lopassi
 • PROGEFFIK 200mg
 • GOBAREN Tab
 • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • ESSEZON 1g
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by