Products
Statistics
We have 54 guests
Visitors 963675
AUGMEX 625mgBIOFLORA 200mg
BIOFLORA 100mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 100mg


SKU: BIOFLORA 100mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 100mg
Specification
20 packets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • SOMAZINA
 • PEPSANE
 • AUGMEX 1g
 • TOBRAMYCIN
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • ETEXFORAZONE 1g
 • PULMOLL 2
 • GAMALATE B6
 • INTRAZOLINE 1g
 • DAKIN 250 mlDAKIN 250ml
 • GLICLAZIDE WINTHROP
 • CEFTRIAXONE 1g
 • ZANEDIP
 • ALBIS
 • RHINATHIOL 125mg, prome
 • PULMOLL 5
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • ETEXCEFETAM
 • CEFACYXIM 1g
 • PULMOLL 8
 • ILCLOR
 • BIOFLORA 200mg
 • VITRUM PRENATAL
 • PULMOLL 1
 • INTOLACIN
 • STIMOL - Tube
 • KUPFLOXANAL
 • ANGINOVAG
 • LEUCODININE B 10%
 • Lopassi
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • METEOSPASMYL
 • PROGEFFIK 100mg
 • BIOFLORA 100mg
 • VITRUM VITAMIN E 400 IU
 • ESSEZON 1g
 • OTIPAX
 • ACUPAN
 • CERATIR
 • FRAZINE 1g
 • ERYLIK
 • EXOMUC 200mg
 • ASPEGIC 100mg
 • CERACYXIM
 • VITRUM PRENATAL
 • AUGMEX 625mg
 • PULMOLL 7
 • GOBAREN Tab
 • PROGESTOGEL 80g
 • PULMOLL 6
 • KIDOFADINE
 • PROGEFFIK 200mg
 • ERY 250mg
 • SPOROXYL
 • STIMOL - Packet
 • PULMOLL 3
 • VITRUM OSTEOMAG
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • TORLAXIME 1g
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by