Products
Statistics
We have 81 guests
Visitors 987991
AUGMEX 625mgBIOFLORA 200mg
BIOFLORA 100mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 100mg


SKU: BIOFLORA 100mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 100mg
Specification
20 packets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • PROGESTOGEL 80g
 • BIOFLORA 200mg
 • Lopassi
 • TORLAXIME 1g
 • CERACYXIM
 • PULMOLL 6
 • OXYBOLDINE
 • ETEXFORAZONE 1g
 • PULMOLL 1
 • KUPFLOXANAL
 • AUGMEX 625mg
 • ACUPAN
 • KIDOFADINE
 • CEFTRIAXONE 1g
 • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • BIOFLORA 100mg
 • VITRUM OSTEOMAG
 • ILCLOR
 • SPOROXYL
 • INTOLACIN
 • ASPEGIC 250mg
 • MODALIM
 • SOMAZINA
 • INTRAZOLINE 1g
 • GOBAREN Tab
 • STIMOL - Packet
 • KUPITRAL
 • ASPEGIC 100mg
 • AUGMEX 1g
 • PULMOLL 7
 • ESSEZON 1g
 • OTIPAX
 • NEO-CODION
 • PULMOLL 5
 • ALBIS
 • FRAZINE 1g
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • RHINATHIOL 125mg, prome
 • PULMOLL 8
 • CEFACYXIM 1g
 • GLICLAZIDE WINTHROP
 • VITRUM PRENATAL
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • EXOMUC 200mg
 • PULMOLL 3
 • RHINATHIOL 375mg
 • VITRUM PRENATAL
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • PULMOLL 4
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • VITRUM VITAMIN E 400 IU
 • ERYLIK
 • ARTHRON FLEX
 • SIMROK
 • CERATIR
 • ETEXCEFETAM
 • PROGEFFIK 200mg
 • PULMOLL 2
 • ANGINOVAG
 • STIMOL - Tube
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by