Products
Statistics
We have 392 guests
Visitors 1055104
AUGMEX 625mgBIOFLORA 200mg
BIOFLORA 100mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 100mg


SKU: BIOFLORA 100mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 100mg
Specification
20 packets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • CERATIR
 • PROGEFFIK 100mg
 • FRAZINE 1g
 • Lopassi
 • PULMOLL 3
 • STIMOL - Packet
 • TOBRAMYCIN
 • NUCLEO C.M.P FORTE
 • AUGMEX 1g
 • PROGEFFIK 200mg
 • BIOFLORA 200mg
 • RHINATHIOL 125mg, prome
 • ASPEGIC 250mg
 • ANGINOVAG
 • SPOROXYL
 • EXOMUC 200mg
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • PULMOLL 1
 • ERY 250mg
 • ZANEDIP
 • PEPSANE
 • INTOLACIN
 • ETEXCEFETAM
 • ALBIS
 • ILCLOR
 • VITRUM PRENATAL
 • AUGMEX 625mg
 • BIOFLORA 100mg
 • RHINATHIOL 375mg
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • VITRUM OSTEOMAG
 • PULMOLL 5
 • CERACYXIM
 • CEFACYXIM 1g
 • KIDOFADINE
 • SOMAZINA
 • ACUPAN
 • PULMOLL 7
 • AMXONI
 • MODALIM
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • TORLAXIME 1g
 • ARTHRON FLEX
 • ASPEGIC 100mg
 • PULMOLL 6
 • METEOSPASMYL
 • KUPFLOXANAL
 • LEUCODININE B 10%
 • PULMOLL 2
 • SIMROK
 • FRUCTINES
 • ETEXFORAZONE 1g
 • KUPITRAL
 • VITRUM PRENATAL
 • ERYLIK
 • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • GLICLAZIDE WINTHROP
 • OXYBOLDINE
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • PROGESTOGEL 80g
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by