Products
Statistics
We have 315 guests
Visitors 1099938
AUGMEX 625mgBIOFLORA 200mg
BIOFLORA 100mg
View Full-Size Image


BIOFLORA 100mg


SKU: BIOFLORA 100mg

Active ingredients
Saccharomyces boulardii đông khô
Name
BIOFLORA 100mg
Specification
20 packets/box
Unit
box
Origin
France
Manufacturer
Biocodex
Indications Assist alvine flux in enterogastritis caused by infected and unspecific, alvine flux caused by using antibiotic, in travelling, chronic alvine flux, intestinal pathology, alvine flux caused by clostridium diffici • SOMAZINA
 • RHINATHIOL 2% 125ml (inf)
 • VITRUM VITAMIN E 400 IU
 • PULMOLL 1
 • GAMALATE B6
 • OTIPAX
 • RHINATHIOL 125mg, prome
 • MODALIM
 • ZANEDIP
 • PEPSANE
 • KUPFLOXANAL
 • VITRUM BEAUTYVitrum® Beauty dựa trên công thức kết hợp đặc biệt các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và dược thảo quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ năng động thời nay. Vẻ đẹp biểu hiện ở cái hiện hữu như: làn da sáng, mái tóc và móng chắc khỏe
 • CERATIR
 • ERYLIK
 • INTOLACIN
 • PULMOLL 5
 • GOBAREN Tab
 • DAKIN 250 mlDAKIN 250ml
 • KIDOFADINE
 • PROGEFFIK 100mg
 • NEO-CODION
 • NUCLEO C.M.P FORTE
 • SPOROXYL
 • CEFTRIAXONE 1g
 • BIOFLORA 100mg
 • VITRUM PRENATAL
 • ARTHRON FLEX
 • EXOMUC 200mg
 • PULMOLL 7
 • ETEXFORAZONE 1g
 • ASPEGIC 250mg
 • BIOFLORA 200mg
 • PULMOLL 8
 • CEFACYXIM 1g
 • TOBRAMYCIN
 • METEOSPASMYL
 • OXYBOLDINE
 • VITRUM CALCIUM + VIT.D3
 • PROGEFFIK 200mg
 • ESSEZON 1g
 • ACUPAN
 • VITRUM PRENATAL
 • PULMOLL 6
 • ALBIS
 • FRUCTINES
 • VITRUMVitrum® dựa trên công thức kết hợp giữa vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Mỗi viên chứa đến 26 chất dinh dưỡng cơ bản để duy trì thể chất và tinh thần trong điều kiện tốt nhất. Vitrum là hợp chất lý tưởng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi
 • INTRAZOLINE 1g
 • AUGMEX 625mg
 • LEUCODININE B 10%
 • Lopassi
 • CERACYXIM
 • RHINATHIOL 5% 125ml (adlt)
 • KUPITRAL
 • PULMOLL 2
 • AUGMEX 1g
 • RHINATHIOL 375mg
 • STIMOL - Packet
 • ILCLOR
 • AMXONI
 • TORLAXIME 1g
 • Sản phẩm ưa chuộng
  Weblinks
  Designed by